10 Uncommonly used Filipino words

In the Philippines,Filipino is the National language. We use Filipino language in order to communicate and interact to others.
Our language in this modern generation is improving and changing because of the modernization.We as Filipino unused some of words because we did not use and understand it.
The following are some  examples of uncommonly used Filipino words:

1. Yanga (Flowerpot)= Masetera , paso

e.g:

  • Ilipat mo ang bulaklak sa yanga.

2. Yago (Juice)=Gata;katas

e.g

  • Bigyan mo nga ako ng yago ng kalamansi.

3. Ulinigin(to listen to; to attend to)=Pakinggang mabuti upang maliwanagan ang ibig marinig.

e.g

  •  Ulinigin mo nga kung sino ang nagsasalita.

4. Tudyo(Joke;Teasing)=Panunukso; Biro

e.g

  • Ang sakit naman ng tudyo mo sa akin.

5. Tiwa(An intestinal worm)=Maliit(malaki pa sa karayom) na bulating nabubuhay sa loob ng bituka ng tao,hayop at sa laman ng mga hayop na mamalya.

e.g

  • Tignan mo ang bituka ng manok mayroong tiwa.

6. Tibalbal(Plump; Chubby)=Malaki at walang hugis (tungkol sa katawan ng babae);Mataba;Bilugan

e.g

  • Mikay bakit ka laging kumakain ayan tuloy ang katawan mo’y naging tibalbal.

7. Tahasan(Definite;clear and direct)=Tapatan;Tiyakan;Totohanan

e.g

  • Tahasan kung magsalita si Anna ng Wikang English.

8. Plumero(Feather duster)=Pangwalis ng alikabok sa yari sa balahibo ng manok at iba pang kauri

e.g

  • Hanapin mo ang plumero dahil maglilinis ako ng bintana.

9. Nombramyento(Nomination; appointment)=Pagkakahirang

e.g

  • Natanggap na niya ang kanyang nombramyento.

10.Galapong(Rice flour)=Pinulbos o giniling na bigas.

e.g

  • Kunin  mo ang galapong sa misa dahil magluluto ako ng puto.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s